ԼՐԱՀՈՍ
01 Dec 2023

«Անհապաղ դադարեցրե՛ք ագրեսիան Գազայի հատվածի դեմ, քանի դեռ ուշ չէ»․ Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյան

«Անհապաղ դադարեցրե՛ք ագրեսիան Գազայի հատվածի դեմ, քանի դեռ ուշ չէ»․ Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյան

ԻրանիարտաքինգործերինախարարՀոսեյնԱմիրԱբդոլլահյանը X-իիրմիկրոբլոգումկոչէարելդադարեցնելմարտերըԳազայում, քանիդեռ «ուշչէ»։

 

«Պատանդներինռազմականգործողություններովհնարավորչէազատել, նրանքպայթյուններիհետևանքովկարողենմիայնմահանալ։Այնփաստը, որՎաշինգտոնըևԹելԱվիվըորոշելենշարունակելայսպատերազմը, նշանակումէցեղասպանությաննորակտԳազայիհատվածումևՀորդանանգետիԱրևմտյանափին: Անհապաղդադարեցրե՛քագրեսիանԳազայիհատվածիդեմ, քանիդեռուշչէ»,-գրելէԱբդոլլահյանը։

Աբդոլլահյան